– IN THE WORLD OF THE LIGHTNINGS


These photographs are amazing. Those of you who read cryllic will also enjoy the post. My daughter (Elizabeth is 7 and half Russian) is better at it than I am. Learning Russian is so much harder than many other languages. Some how though my father-in-law and I do pretty good comunicating with each other, he in Russian and me in English. Maybe we just think alike hehehe.

European Scientist

 

В СВЕТА НА МЪЛНИИТЕ

Във всеки момент на времето, в различни точки на нашата Земя блестят мълниите на повече от 2000 мълниеносни бури. От друга страна, всяка секунда в повърхността на земята се удрят около 50 мълнии, а средно всеки неин квадратен метър се поразява от мълния около шест пъти в годината. Още Бенджамин Франклин беше казал, че мълниите, „стрелящи” по земята по време на мълниеносните бури, са електрически заряди, които пренасят върху нея отрицателен заряд с величина от няколко десетки кулона, а амплитудата на тока при удара на мълнията е около 20 до 100 кА. Супербързото фотоснимане показало, че разряда на мълнията продължавал няколко десетки части от секундата и се състои от няколко още по-кратки нейни разряди. Учените отдавна се интересуват от природата на мълнията, но и днес все още малко се знае за нея, т.е малко повече отколкото се знаело преди 250 години, макар, че те…

View original post 953 more words

Comments Off on – IN THE WORLD OF THE LIGHTNINGS

Filed under New

Comments are closed.